به نام خدا

 

معاونت آموزشی کانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی در نظر دارد  ، امکانات ویژه آموزشی را جهت رفاه  اعضا ایجاد نماید تا همواره کارشناسان محترم جزو  توانمند ترین  ، ارزشمند ترین و حرفه ای ترین نیروی انسانی  متخصص در زمینه دانش شغلی خود قرار گیرند .

کانون  همگام با معرفی و ترویج دانش استاندارد سازی به واحد های تولیدی و خدماتی در سطح استان ، توصیه های اکیدی مبنی بر استفاده ازتوانمندی های  اعضا فرهیخته این کانون به آنان  خواهد داشت .

جهت نیل به اهداف  و رسالت هایی که برای  خود قایل گشته ایم ، این معاونت   تلاشهای خود را به نکات کلیدی ذیل معطوف خواهد نمود:

1- اطلاع رسانی به هنگام به مدیران کنترل کیفیت عضو کانون نسبت به  شرکت در سمینار ها ، دوره های پیشرفته  و به روز  مرتبط جهت  ایجاد زمینه رقابت واحدهای تولیدی /خدماتی  در سطوح ملی و بین المللی. (آموزش های سطح 3 ( پیشرفته ) بر اساس تبصره 1 ماده 5 آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت )

2-ارایه راهنمایی و مشاوره های لازم  مبنی بر کیفیت و چگونگی دوره های آموزشی  ، جهت بالا بردن راندمان کاری مدیران کنترل  کیفیت .

3-هماهنگی با اداره استاندارد و آموزشگاههای فعال در امر آموزش  جهت برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت ویژه علمی و استفاده از اساتید  مجرب و آشنا به علم روز در این حیطه .

4- ارتباط مستمر با شرکت ها ، موسسات و واحد های تولیدی / خدماتی  خراسان رضوی جهت ترویج و تشویق به استانداردسازی کالا و خدمات و ایجاد انگیزه در این واحد ها  برای استفاده از خدمات کارشناسان عضو در کانون .

5-ارزشیابی  و رتبه بندی دوره های آموزشی   و سمینارهای تخصصی .

 

 

اطلاعیه

 

  1. بر اساس ماده 6 آیین نامه انتخاب کارشناسان استاندارد  ؛

تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقیقی منوط به گذراندن  دوره های آموزشی مربوطه ( حداقل بیست ساعت در سال )  و اجرای دقیق  وظایف و دستور العمل های مرتبط ،ارایه گزارش فعالیت و اخذ تایید معاونت برنامه ریزی و تدوین استاندارد موسسه می باشد .

 

  1. بر اساس تبصره 1 ماده 5 آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت ؛

 تمدید یا تجدید پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوط ( حداقل بیست ساعت در سال )  می باشد لذا مدیران کنترل کیفیت که در واحد های تولیدی / خدماتی مشغول به کار می شوند موظفند دوره های اموزشی   را گذرانده و گواهی مربوطه را دریافت نمایند .