معرفی کانون کارشناسان استاندارد استان خراسان رضویکانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی، فعالیت رسمی خود را به موجب پروانه فعالیت شماره 65/2/42/الف، به تاریخ 29/10/1394صادره از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و با امضای وزیر کشورآغاز نموده است. هدف اصلی کانون، ایجاد بستر مناسب برای بهبود و ارتقای فرهنگ استاندارد از طریق یک تشکل حرفه ای غیردولتی است که اعضای آن را افراد متخصص و باتجربه حوزه استاندارد و استانداردسازی تشکیل داده اند. برخی از برنامه ها و اهداف کانون به شرح زیر است:  

photo_2016-11-14_22-07-03
 • حمایت از کارشناسان استاندارد به موجب مجموعه وظایف مندرج در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن.
 • حمایت از کارشناسان استاندارد مطابق با مواد آیین نامه اصلاحی انتخاب کارشناسان استاندارد مصوب هیئت وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست.
 • ایجاد زمینه‌ای برای واگذاری بخشی از فعالیت سازمان ملی استاندارد به کارشناسان استاندارد برای افزایش توان اجرایی.
 • بهبود و ارتقای فرهنگ استاندارد در سطح جامعه برای رشد و تعالی ایران اسلامی.
 • مشارکت در آموزش و ترویج،تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای استاندارد.
 • ارائه مشاوره جهت ارتقای کیفیت کالاها و خدمات بنگاه‌های اقتصادی به منظور اخذ نشان استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتیبا هماهنگی سازمان ملی استاندارد و ادارت تابعه.
 • همکاری با آزمایشگاه‌ها،شرکت‌های آموزشی، بازرسی و سایر مراکز دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد.
 • همكاري با نهادهاياجرايي دولتی و غیردواتی، علمي –پژوهشي، دانشگاهی و سایر موسسات ملي در راستای حمایت از کارشناسان استاندارد.
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي، آموزشي، پژوهشي، فني و اجرايي به نهادهاي متقاضي .
 • ارتقاء سطح علمی و حرفه‌ای کارشناسان استاندارد با برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي، سمینار، همایش، کنگره‌ها و نظایر آن.
 • انتشار كتاب‌ها، نشرياتو مجلات مورد نياز اعضای کانون و توزیع با كسب اجازه از مراجع ذيصلاح.
 • برگزاري و شركت در جشنواره‌ها، نمايشگاه‌ها، همايش‌ها، و مسابقات حرفه اي با رعايت مقررات قانوني .
 • ساماندهی کلیه فعالیتهای کارشناسان استاندارد با عضویت در کارگاه ها و کمیسیون های بخش دولتی و غیردولنی.
 • تشکیلکارگروههای تخصصی.

تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون کارشناسان استاندارد خراسان رضوی، 10 نفر می باشد و در حال حاضر بیش از 70 نفر در رشته های مختلف حوزه استاندارد و در گرایش های گوناگون، اعضای حقیقی کانون را تشکیل داده اند. در ساختار سازمانی این تشکل، مدیرعامل منتخب کانون همراه با سه معاونت آموزش و ترویج، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرا، در راستای تحقق اهداف کانون، وظایف اجرایی را عهده دار هستند. کانون کارشناسان استاندارد از همه اساتید و متخصصان و صاحبان واحدهای تولیدی دارای پروانه کارشناسی حقیقی یا حقوقی جهت عضویت حقیقی یا حقوقی کانون دعوت بعمل می آورد تا با همراهی و همفکری هر چه بیشتر شما عزیزان در مسیر شکوفایی بیش از پیش این نشکل نوپا و اعتلای جایگاه استاندارد و کارشناسان این حوزه گامی موثر برداریم.